Do najczęstszych przyczyn operacji nosa, obok zmiany wyglądu, są również wrodzone lub pourazowe skrzywienia przegrody nosowej. Zbyt mocne skrzywienie przegrody nosowej wywołuje zaburzenia w oddychaniu, a związku z tym niedotlenienie, notoryczne zmęczenie, senność i częste infekcje.

Operacja w tym przypadku przynosi ogromną ulgę i poprawia ogólny stan fizyczny pacjenta. Najpowszechniejsze zniekształcenia kształtu nosa to odchylenie jego symetrii, skrzywienie przegrody nosowej, niekształtny i zbyt gruby koniec nosa, za wysoki grzbiet nosa, czy zniekształcenie w kształcie siodła.

Celem plastyki nosa jest poprawa jego szkieletu chrzęstnego i kostnego. Oprócz samej operacji, niezwykle ważne jest samo przygotowanie do niej, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym.

Korekcja nosa
Niezwykle istotną kwestią jest pełne zrozumienie przez pacjenta wszelkich możliwości i ograniczeń co do modelowania kształtu nosa.

Idealny chirurg potrafi przybliżyć pacjentowi dokładny proces i konsekwencje związane z zabiegiem. Osoba decydująca się na tę operację musi być świadoma, że w niektórych przypadkach konieczne jest przeprowadzenie kolejnego zabiegu, po to by uzyskać w pełni satysfakcjonujący rezultat.<