Błona dziewicza, z anatomicznego punktuwidzenia, nie ma żadnego znaczenia. Biorąc pod uwagę uwarunkowaniaspołeczno – kulturowe posiadanie jej uchodzi za wartość.

Zabieg odtworzenia błony dziewiczejpolega na sfałdowaniu śluzówki, naciągnięciu jej i zszyciu -rekonstrukcji błony do dawnej postaci. Brak jest przeciwwskazań dotego typu zabiegów.Odtwarzanie błony dziewiczej


<