Informacje o IQ MEDICA S.A.
 • Profil działalności

  IQ MEDICA, najpierw jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, istniała od 2004 roku. W początkowej fazie zajmowała się turystyką medyczną – świadczeniem usług dla pacjentów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w celu wykonania zabiegów. Podstawowym znaczeniem w tej grupie usług jest atrakcyjność cenowa zabiegu, jak i jego wysoka jakość dostrzegana przez klientów m.in. z Anglii, Niemiec, czy Szwecji. W latach 2004-2006 wynajmowane były sale operacyjne w innych klinikach a do poszczególnych zabiegów zatrudniani byli lekarze z reguły pracujący w danej klinice. W połowie 2006 roku powstała koncepcja otworzenia własnej kliniki w celu polepszenia jakości wykonywanych usług, z wyspecjalizowaną kadrą medyczną oraz własnym nowoczesnym technologicznym zapleczem medycznym. Klinika, po półtorarocznych przygotowaniach rozpoczęła działalność na przełomie 2007 i 2008 roku. IQ Medica założyła Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ) IQ MEDICA Centrum Chirurgii Plastycznej 27 września 2007 roku. Posiadanie statusu NZOZ-u pozwala Emitentowi m.in. na wykonywanie zabiegów medycznych wpisanych do rejestru, zatrudnianie personelu medycznego, ubieganie się o finansowanie z NFZ oraz nawiązywanie współpracy z firmami ubezpieczeniowym w zakresie wykonywania zabiegów medycznych. IQ Medica Sp. z o. o. została przekształcona w spółkę akcyjną 3 grudnia 2010 roku.

  IQ MEDICA SA jest podmiotem działającym w segmencie Premium rynku chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej oraz kosmetologii. Obecnie świadczy usługi z zakresu powiększania piersi, odsysania tłuszczu, korekcji powiek, plastyki brzucha, korekcji nosa, kosmetoginekologii, chirurgii estetycznej stopy. Zabiegi te stanowiły 100% przychodów spółki w 2010 roku i wyniosły 1 796 zł. W 2009 roku całość przychodów spółki została osiągnięta również z usług chirurgii plastycznej, których wartość wyniosła 1 928 tys. zł.

  Strategia

  Strategia emitenta opiera się na wykorzystaniu wzrostowego rynku i jego rozdrobnienia do budowy silnego podmiotu, posiadającego wiodącą pozycję segmentu Premium rynku chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. W latach 2011-2012 spółka planuje przede wszystkim nadal rozwijać klinikę w Warszawie oraz poszerzać asortyment oferowanych usług, m.in. o wdrożenie i rozwój przeszczepu włosów, zabiegów usuwania żylaków nowoczesną metodą Venus Freeze, zabiegów dermatokosmetologii oraz z zakresu medycyny estetycznej. Spółka planuje ponadto budowę sieci własnych placówek w największych miastach Polski działających pod nazwą IQ MEDISPA, gdzie będą świadczone zabiegi z zakresu: medycyny estetycznej, laseroterapii, dermatokosmetologii.

  Otoczenie

  Według firmy doradczej PMR rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce w 2009 r. osiągnął wartość 27,9 mld zł, co oznacza wzrost o około 8% w porównaniu z 2008 r. Na wartość oszacowaną przez PMR składały się opłaty za leki i sprzęt medyczny, usługi rehabilitacyjne, badania diagnostyczne i wizyty lekarskie ponoszone bezpośrednio przez pacjenta, prywatne ubezpieczenia zdrowotne oraz inne opłaty ponoszone przez pacjenta. Wzrost znaczenia prywatnej służby zdrowia wyraźnie odznacza się w wartościach jakie osiągają prywatne świadczenia medyczne. W 2008 roku było to ok. 26 mld zł. Przyjmowane szacunki na lata 2009-2011 zakładają, iż dynamika rozwoju tego segmentu utrzyma się na średniorocznym poziomie ok. 7-11%. Dominującą grupę prywatnych szpitali stanowią placówki medyczne posiadające podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wśród tej grupy do najważniejszych firm należą Grupa Nowy Szpital oraz EMC Instytut Medyczny. Grupa Nowy Szpital prowadzi 12 szpitali, w tym Nowy Szpital w Olkuszu, Nowy Szpital Powiatu Krośnieoskiego oraz Nowy Szpital w Szprotawie. Intensywnie rozwijają się też prywatne firmy medyczne nieposiadające kontraktów z NFZ, finansowane albo z prywatnych abonamentów medycznych (np. Medicover) lub pobierające opłaty bezpośrednio od pacjentów. Firmy zaczynają otwierać nie tylko niewymagające wysokich nakładów finansowych placówki lecznictwa ambulatoryjnego, ale również szpitale. Zgodnie z raportem PMR Rynek prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2012 przykładem takich działań może być uruchomienie przez Scanmed szpitala w Krakowie oferującego między innymi zabiegi chirurgii ogólnej i plastycznej. Podobnie Medicover nakładem 40 mln zł otworzył w Warszawie szpital na 180 miejsc. W Polsce działalność prowadzi kilkanaście tysięcy gabinetów chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej. Na tak rozdrobnionym rynku brakuje wyraźnie dominującego i rozpoznawalnego w skali ogólnokrajowej podmiotu.

  Debiut

  Akcje IQ Medica zadebiutowały na rynku NewConnect 27 maja 2011 roku. W dniu debiutu, wzrosły na otwarciu o 20%, do 3,6 zł. Jednak wkrótce po debiucie, o godzinie 11.34, kurs tracił już 3,3%, za akcje spółki płacono 2,9 zł. Do obrotu trafiło 500 000 akcji serii C oraz 700 000 akcji serii D, których cena emisyjna wyniosła odpowiednio 1,6 zł i 3 zł.